sfurgnyć

sfurgnyć (sie) – sfrunąć (pol.)

bezokoliczniksfurgnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sfurgan
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sfurgniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sfurgnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sfurgnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sfurgniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sfurgnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sfurgnōł bych
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sfurgnōł byś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sfurgnōł by
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sfurgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sfurgliście; żeście sfurgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sfurgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sfurgła żech; sfurgłach; żech sfurgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sfurgła żeś; sfurgłaś; żeś sfurgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sfurgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sfurgły my; my sfurgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sfurgłyście; żeście sfurgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sfurgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sfurgło żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sfurgło żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sfurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sfurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sfurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sfurgnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sfurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sfurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sfurgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sfurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sfurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sfurgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sfurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sfurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sfurgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sfurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sfurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sfurgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sfurgnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sfurgnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sfurgnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sfurgnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sfurgnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sfurgnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sfurgnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sfurgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sfurgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozfurgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sfurgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sfurgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sfurgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sfurgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sfurgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sfurgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sfurgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sfurgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sfurgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sfurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sfurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sfurgnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sfurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sfurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sfurgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sfurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sfurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sfurgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sfurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sfurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sfurgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sfurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sfurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sfurgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysfurgnyty
rzeczownik odczasown.sfurgnyci
Rybnik

POL: (1) sfrunąć z góry w dół, np. z gniazda, z drzewa na ziemię; (2) sfrunąć się, zlecieć się więcej sztuk w jednym czasie w jedno miejsce; (3) potocznie, spaść, zlecieć z góry w dół.

 

Kaj sie to tam spinosz na tyn strōm, chcesz sfurgnyć a szłapa złōmać?

Nasuj ziorek tymu ptoszkowi na ziymia, a potym sie skryj, możno sam sfurgnie podziubać.

Skōnd sie sam ôroz sfurgło tela tych ptokōw, dyć sam niy było żodnego, jak żech kurōm ta pszynica suła?

 

 

Podej dalij…