sfurgować

sfurgować (sie) – sfruwać (pol.)

bezokoliczniksfurgować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sfurguja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sfurgujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sfurguje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sfurgujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sfurgujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sfurgujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sfurgowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sfurgowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sfurgowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sfurgowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sfurgowaliście; żeście sfurgowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sfurgowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sfurgowała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sfurgowała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sfurgowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sfurgowały my; my sfurgowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sfurgowałyście; żeście sfurgowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sfurgowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sfurgowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sfurgowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sfurgowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sfurgowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sfurgowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sfurgowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sfurgowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sfurgowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sfurgowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sfurgowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sfurgowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sfurgowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sfurgowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sfurgowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sfurgowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sfurgowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sfurgowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sfurgowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sfurguj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sfurguje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sfurgujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sfurgujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sfurgowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sfurgowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sfurgowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sfurgowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sfurgowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sfurgowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sfurgowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sfurgowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sfurgowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sfurgowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sfurgowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sfurgowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sfurgowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sfurgowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sfurgowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sfurgowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sfurgowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sfurgowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sfurgowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sfurgowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sfurgowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sfurgowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sfurgowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sfurgowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sfurgowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sfurgowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sfurgowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sfurgowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sfurgowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sfurgowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sfurgowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sfurgowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sfurgowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sfurgowali; bydymy sfurgować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sfurgowali; bydziecie sfurgować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sfurgowali; bydōm sfurgować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sfurgowała; byda sfurgować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sfurgowała; bydziesz sfurgować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sfurgowała; bydzie sfurgować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sfurgowały; bydymy sfurgować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sfurgowały; bydziecie sfurgować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sfurgowały; bydōm sfurgować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sfurgowało; byda sfurgować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sfurgowało; bydziesz sfurgować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sfurgowało; bydzie sfurgować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysfurgowany
rzeczownik odczasown.sfurgowani
Rybnik

POL: (1) sfruwać z góry w dół; ( 2) sfruwać się, zlatywać się więcej sztuk w jednym czasie w jedno miejsce.

 

Tyn boczōń sfurguje roz za czas z tego gniozda na łōnka a szuko tam możno jakich żabōw.

Ptoki sie już sfurgujōm ze wszystkich strōn, bydōm sie zbiyrać do lotōw do ciepłych krajōw.

Podej dalij…