siano

siano – siano (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…siano
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…siana
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sianu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…siano
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sianym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sianie
Wołacz l. poj. Ty…siano
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sianai
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sianōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sianōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…siana
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sianami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sianach
Wołacz l. mn. Wy…siana
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Bez lato  niyroz my spali we sianie we stodole.

PL: Latem nieraz spaliśmy w sianie w stodole.

 

SI: Juro mosz być w dōma, bo bydymy siano kludzić.

PL: Jutro masz być w domu, bo będziemy siano zwozić.

 

SI: Wciep tym kozōm siana, aż tak niy beczōm.

PL: Wrzuć tym kozom siana, żeby tak nie meczały.

 

 

 

Podej dalij…