siedminostka

siedminostka – siedemnastka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…siedminostka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…siedminostki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…siedminostce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…siedminostka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...siedminostkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…siedminostce
Wołacz l. poj. Ty…siedminostko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…siedminostki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…siedminostek; siedminostkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…siedminostkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…siedminostki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…siedminostkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…siedminostkach
Wołacz l. mn. Wy…siedminostki
Przimiotnik (jaki? czyj?)siedminostkowy

 

Dej mi sam yno jeszcze siedminostka, bo mi sie niy chce stować.

Siedministki niy mōm, bo żech jōm ôtok bōł połōmoł.

Podej dalij…