siednyć

siednyć (sie) – usiąść (pol.)

bezokoliczniksiednyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.siedna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.siedniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.siednie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.siednymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.siedniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.siednōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.siednōł żech; siod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.siednōł żeś; siod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.siednōł; siod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.siedli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.siedliście; żeście siedli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.siedli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.siadła żech; siadłach; żech siadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.siadła żeś; siadłaś; żeś siadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.siadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..siadły my; my siadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. siadłyście; żeście siadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.siadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.siadło żech; żech siadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.siadło żeś; żeś siadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.siadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech siednōł; bōł żech siod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś siednōł; bōł żeś siod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł siednōł; bōł siod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my siedli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście siedli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli siedli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech siadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś siadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była siadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my siadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście siadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były siadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech siadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś siadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było siadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . siednij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech siednie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.siednijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech siednōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. siednōł bych; siod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. siednōł byś; siod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.siednōł by; siod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.siedli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. siedli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.siedli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.siadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
siadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.siadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. siadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.siadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.siadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. siadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.siadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.siadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych siednōł; bōł bych siod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś siednōł; bōł byś siod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by siednōł; bōł by siod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my siedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście siedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by siedli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych siadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś siadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by siadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my siadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście siadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by siadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych siadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś siadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by siadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysiednyty
rzeczownik odczasown.siednyci
Rybnik

 

Pōdź, siednymy se sam na ławce we parku.

Chcesz, to stōj, ale jo se siedna.

Ledwa my siedli, to autobus ruszōł.

Podej dalij…