skosztować

skosztować (sie) – skosztować, spróbować, posmakować (pol.)

bezokolicznikskosztować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.skosztuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.skosztujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.skosztuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.skosztujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.skosztujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.skosztujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.skosztowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.skosztowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.skosztowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.skosztowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.skosztowaliście; żeście skosztowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.skosztowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.skosztowała żech; skosztowałach; żech skosztowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.skosztowała żeś; skosztowałaś; żeś skosztowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.skosztowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..skosztowały my; my skosztowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. skosztowałyście; żeście skosztowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.skosztowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.skosztowało żech; żech skosztowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.skosztowało żeś; żeś skosztowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.skosztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech skosztowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś skosztowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł skosztowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my skosztowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokosztowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli skosztowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech skosztowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś skosztowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była skosztowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my skosztowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście skosztowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były skosztowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech skosztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś skosztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było skosztowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . skosztuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech skosztuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.skosztujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech skosztujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. skosztowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. skosztowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.skosztowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.skosztowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. skosztowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.skosztowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.skosztowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
skosztowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.skosztowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. skosztowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.skosztowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.skosztowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. skosztowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.skosztowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.skosztowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych skosztowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś skosztowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by skosztowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my skosztowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście skosztowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by skosztowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych skosztowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś skosztowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by skosztowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my skosztowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście skosztowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by skosztowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych skosztowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś skosztowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by skosztowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyskosztowany
rzeczownik odczasown.skosztowani
Rybnik

 

Skosztuj trocha tej dorty.

Już żech skosztowoł tej zisty.

Skosztowaliście już tego ciasta nowego?

 

 

Podej dalij…