skrziwić

skrziwić (sie) – skrzywić (pol.)

bezokolicznikskrziwić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.skrziwia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.skrziwisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.skrziwi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.skrziwiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.skrziwicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.skrziwiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.skrziwiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.skrziwiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.skrziwiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.skrziwiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.skrziwiyliście; żeście skrziwiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.skrziwiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.skrziwiyła żech; skrziwiyłach; żech skrziwiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.skrziwiyła żeś; skrziwiyłaś; żeś skrziwiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.skrziwiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..skrziwiyły my; my skrziwiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. skrziwiyłyście; żeście skrziwiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.skrziwiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.skrziwiyło żech; żech skrziwiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.skrziwiyło żeś; żeś skrziwiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.skrziwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech skrziwiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś skrziwiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł skrziwiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my skrziwiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście skrziwiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli skrziwiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech skrziwiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś skrziwiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była skrziwiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my skrziwiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście skrziwiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były skrziwiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech skrziwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś skrziwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było skrziwiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . skrziw
tr. rozk. l. poj 3. os.niech skrziwi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.skrziwcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech skrziwiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. skrziwiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. skrziwiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.skrziwiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.skrziwiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. skrziwiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.skrziwiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.skrziwiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
skrziwiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.skrziwiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. skrziwiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.skrziwiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.skrziwiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. skrziwiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.skrziwiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.skrziwiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych skrziwiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś skrziwiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by skrziwiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my skrziwiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście skrziwiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by skrziwiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych skrziwiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś skrziwiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by skrziwiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my skrziwiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście skrziwiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by skrziwiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych skrziwiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś skrziwiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by skrziwiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyskrziwiōny
rzeczownik odczasown.skrziwiyni
Rybnik

 

Kaj żeś tak te kōłko skrziwiōł?

Kaj żeś to tak tyn szusblech skrziwiōł?

Jako ty to sztrykujesz, dyć mi te jegliczki skrziwisz.

 

 

Podej dalij…