ślabikorz

ślabikorz – elementarz (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ślabikorz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ślabikorza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ślabikorzowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ślabikorza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ślabikorzym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ślabikorzu
Wołacz l. poj. Ty…ślabikorzu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ślabikorze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ślabikorzy; ślabikorzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ślabikorzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ślabikorzōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ślabikorzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ślabikorzach
Wołacz l. mn. Wy…ślabikorze
Przimiotnik (jaki? czyj?)ślabikorzowy

 

SI: Ślōnskij godki idzie sie uczyć ze ślabikorza a słōwek idzie tyż szukać we dykcjōnorzu.

PL: Śląskiej mowy można uczyć się z elementarza, a słówek można także szukać we słowniku.

 

SI:  Idzie tyż poczytać „Ślabikorz niy dlo bajtli”

PL: Można także poczytać „Ślabikorz niy dlo bajtli” (elementarz nie dla dzieci)

 

 

Podej dalij…