slazowani

slazowani – schodzenie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…slazowani
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…slazowanio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…slazowaniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…slazowani
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...slazowaniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…slazowaniu
Wołacz l. poj. Ty…slazowani
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…slazowania
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…slazowaniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…slazowaniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…slazowania
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…slazowaniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…slazowaniach
Wołacz l. mn. Wy…slazowania
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Slazowani po drabinie je gorsze ôd wlazowanio, jak sie podziwosz na dōł.

PL: Schodzenie po drabinie jest gorsze od wchodzenia, kiedy popatrzysz w dół.

 

SI: Dej pozōr przi tymu slazowaniu, aż niy ślecisz

PL: Uważaj przy tym schodzeniu, żeby nie spaść.

Podej dalij…