ślōnski

ślōnski – śląski (pol.)

przymiotnikślōnski
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ślōnski
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ślōnsko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...slōnski
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ślōnski; ślōnscy
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ślōnski
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ślōnskigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ślōnskij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ślōnskigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...śōnskich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ślōnskich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ślōnskimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ślōnskij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ślōnskimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ślōnskim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ślōnskim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ślōnskigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ślōnski
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..wōnsko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ślōnski
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ślōnskich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ślōnski
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ślōnskim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ślōnskōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ślōnskim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ślōnskimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ślōnskimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ślōnskim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ślōnskij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ślōnskim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ślōnskich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ślōnskich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ślōnski
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ślōnsko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ślōnski
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ślōnscy; ślōnski
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ślōnski
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)ślōnsko

 

A ty znosz ślōnsko godka?

Jo niy zapōmnia nigdy tej ślōnski godki.

We ślōnskich miastach dziecka majōm sie uczyć ślōnskij godki.

Idzie sie uczyć ze ślōnskigo dykcjōnorza we internecu.

 

 

Podej dalij…