słōny

słōny – słony (pol.)

przymiotniksłōny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...słōny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...słōno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...słōne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... słōni; słōne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...słōne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...słōnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...słōnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...słōnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...słōnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...słōnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...słōnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...słōnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... słōnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... słōnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
słōnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...słōnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... słōny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..słōno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... słōne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
słōnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... słōne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
słōnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...słōnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...słōnōm
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...słōnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...słōnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...słōnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..słōnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...słōnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...słōnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...słōnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...słōny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...słōno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... słōne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...słōni; słōne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...słōne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)słōno

 

Kupiyła żech ci słōnego harynka na piōntek.

Mi sie zdo te kartofle żeś dzisiej przesolyła, bo sōm jakiś słōne.

Podej dalij…