Ślōnzoczka

Ślōnzoczka – Ślązaczka (pol.): Schlesierin (ger.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Ślōnzoczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Ślōnzoczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Ślōnzoczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Ślōnzoczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Ślōnzoczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Ślōnzoczce
Wołacz l. poj. Ty…Ślōnzoczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Ślōnzoczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Ślōnzoczek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Ślōnzoczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Ślōnzoczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Ślōnzoczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Ślōnzoczkach
Wołacz l. mn. Wy…Ślōnzoczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)

 

Kożdo Ślōnzoczka musi mieć we izbach powychraniane, a wypucowane ôkna.

Ślōnzoczka poradzi uwarzić na ôbiod rōlada a kluski z modrōm kapustōm.

 

Podej dalij…