smarkaty

smarkaty – małoletni, młodociany (pol.)

przymiotniksmarkaty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...smarkaty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...smarkato
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...smarkate
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... smarkaci; smarkate
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...smarkate
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...smarkatego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...smarkatej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...smarkatego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...smarkatych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...smarkatych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...smarkatymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...smarkatej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... smarkatymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... markatym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
smarkatym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...smarkatego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... smarkaty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..smarkato
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... smarkate
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
smarkatych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... smarkate
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
smarkatym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...smarkatōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...smarkatym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...smarkatymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...smarkatymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...smarkatym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..smarkatej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...smarkatym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...smarkatych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...smarkatych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...smarkaty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...smarkato
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... smarkate
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...smarkaci; smarkate
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...smarkate
stop. wyższy przymiotn..
-
przysłówek (jak? jako?)-

POL: małotetni, młodociany, za młody (lekceważąco)

 

SI: Tyś je jeszcze smarkato, tōż niy musisz po muzykach lotać.

PL: Ty jesteś jeszcze małoletnia, więc nie musisz po zabawach biegać.

 

SI: Ôn je za smarkaty dlo ciebie, starszego kawalera se poszukej.

PL: On jest za młody dla ciebie, starszego narzeczonego sobie poszukaj.

 

SI: Tyś je za smarkaty, coby taki filmy ôglōndać.

PL: Ty jesteś zbyt młody, żeby takie filmy oglądać.

 

Podej dalij…