smażōnka

smażōnka – jajecznica (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…smażōnka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…smażōnki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…smażōnce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…smażōnka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...smażōnkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…smażōnce
Wołacz l. poj. Ty…smażōnko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…smażōnki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…smażōnkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…smażōnkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…smażōnki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…smażōnkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…smażōnkach
Wołacz l. mn. Wy…smażōnki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Pōdź jeś, bo smażōnka musi być ciepło do jodła.

PL: Chodź jeść, bo jajecznica powinna być gorąca do jedzenia.

 

SI: Zrobiyła bych ci smażōnki, ale niy mōm jajec, bo mi kury przestały niyś.

PL: Zrobiłabym ci jajecznicę, ale nie mam jaj, bo mi kury przestały się nieść.

 

SI: Ku smażōnce chlyb niy musi być pomazany.

PL: Do jajecznicy chleb nie musi być posmarowany.

Podej dalij…