śmiatek

śmiatek – zmiotka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…śmiatek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…śmiatka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…śmiatkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…śmiatek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...śmiatkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…śmiatku
Wołacz l. poj. Ty…śmiatku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…śmiatki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…śmiatkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…śmiatkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…śmiatki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…śmiatkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…śmiatkach
Wołacz l. mn. Wy…śmiatki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Wejź śmiatek, a pozamiatej te ôkruszki pod stołym.

PL: Weź zmiotkę i pozmiataj te okruszki pod stołem.

 

SI: Powymiatej śmiatkym spod szranku, bo tam mietłōm niy wleza.

PL: Powymiataj zmiotką spod szafy, bo tam miotłą nie wejdę.

 

Podej dalij…