śmioć sie

śmioć sie – śmiać się (pol.)

bezokolicznikśmioć sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.śmieja sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.śmiejesz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.śmieje sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.śmiejymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.śmiejecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.śmiejōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.śmioł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.śmioł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.śmioł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.śmioli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.śmioliście sie; żeście sie śmioli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.śmioli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.śmioła żech sie; śmiołach sie; żech sie śmioła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.śmioła żeś sie; śmiołaś sie; żeś sie śmioła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.śmioła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..śmioły my sie; my sie śmioły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. śmiołyście sie; żeście sie śmioły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.śmioły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.śmioło żech sie; żech sie śmioło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.śmioło żeś sie; żeś sie śmioło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.śmioło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie śmioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie śmioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie śmioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie śmioli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie śmioli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie śmioli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie śmioła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie śmioła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie śmioła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie śmioły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie śmioły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie śmioły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie śmioło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie śmioło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie śmioło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . śmiyj sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie śmieje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.śmiyjcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie śmiejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. śmioł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. śmioł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.śmioł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.śmioli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. śmioli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.śmioli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.śmioła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
śmioła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.śmioła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. śmioły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.śmioły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.śmioły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. śmioło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.śmioło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.śmioło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie śmioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie śmioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie śmioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie śmioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie śmioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie śmioli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie śmioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie śmioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie śmioła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie śmioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie śmioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie śmioły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie śmioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie śmioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie śmioło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie śmioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie śmioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie śmioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie śmioli; bydymy sie śmioć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie śmioli; bydziecie sie śmioć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie śmioli; bydōm sie śmioć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie śmioła; byda sie śmioć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie śmioła; bydziesz sie śmioć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie śmioła; bydzie sie śmioć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie śmioły; bydymy sie śmioć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie śmioły; bydziecie sie śmioć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie śmioły; bydōm sie śmioć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie śmioło; byda sie śmioć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie śmioło; bydziesz sie śmioć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie śmioło; bydzie sie śmioć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.śmioci sie
Rybnik

 

SI: Co sie śmiejesz, dyć to je prowda.

PL: Czemu się śmiejesz, przecież to jest prawda.

 

SI: Ty sie niy śmiyj, yno dowej piniōndze do ściepy.

PL: Ty się nie śmiej, tylko dawaj pieniądze do zrzutki.

 

SI: Z tych jego wicōw śmioła sie cołko sala.

PL: Z tych jego żartów śmiała się cała sala.

Podej dalij…