śmiyszny

śmiyszny – śmieszny (pol.)

przymiotnikśmiyszny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...śmiyszny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...śmiyszno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...śmiyszne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... śmiyszni; śmiyszne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...śmiyszne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...śmiysznego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...śmiysznej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...śmiysznego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...śmiysznych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...śmiysznych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...śmiysznymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...śmiysznej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... śmiysznymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... śmiysznym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
śmiysznym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...śmiysznego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... śmiyszny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..śmiyszno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... śmiyszne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
śmiysznych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... śmiyszne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
śmiysznym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...śmiysznōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...śmiysznym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...śmiysznymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...śmiysznymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...śmiysznym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..śmiysznej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...śmiysznym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...śmiysznych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...śmiysznych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...śmiyszny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...śmiyszno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... śmiyszne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...śmiyszni; śmiyszne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...śmiyszne
stop. wyższy przymiotn.. śmiyszniejszy
przysłówek (jak? jako?)śmiysznie

 

Dzisiej sam jechało takiśmiyszne auto, taki choćby z przed wojny.

Czamu robisz taki śmiyszne maski?

Czamu jeździsz  na takim śmiysznym, starym kole?

 

Podej dalij…