smolić

smolić (sie) – ignorować, lekceważyć, być obojętnym (pol.)

bezokoliczniksmolić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.smola
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.smolisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.smoli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.smolymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.smolicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.smolōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.smolōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.smolōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.smolōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.smolyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.smolyliście; żeście smolyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.smolyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.smolyła żech; smolyłach; żech smolyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.smolyła żeś; smolyłaś; żeś smolyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.smolyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..smolyły my; my smolyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. smolyłyście; żeście smolyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.smolyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.smolyło żech; żech smolyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.smolyło żeś; żeś smolyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.smolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech smolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś smolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł smolōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my smolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście smolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli smolyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech smolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś smolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była smolyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my smolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście smolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były smolyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech smolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś smolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było smolyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . smōl
tr. rozk. l. poj 3. os.niech smoli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.smōlcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech smolōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. smolōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. smolōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.smolōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.smolyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. smolyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.smolyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.smolyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
smolyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.smolyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. smolyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.smolyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.smolyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. smolyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.smolyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.smolyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych smolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś smolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by smolōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my smolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście smolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by smolyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych smolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś smolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by smolyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my smolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście smolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by smolyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych smolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś smolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by smolyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda smolōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz smolōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie smolōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy smolyli; bydymy smolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie smolyli; bydziecie smolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm smolyli; bydōm smolić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda smolyła; byda smolić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz smolyła; bydziesz smolić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie smolyła; bydzie smolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy smolyły; bydymy smolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie smolyły; bydziecie smolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm smolyly; bydōm smolić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda smolyło; byda smolić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz smolyło; bydziesz smolić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie smolyło; bydzie smolić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysmolōny
rzeczownik odczasown.smolyni
Rybnik

POL: (1) ignorować kogoś, coś; (2) lekceważyć kogoś, coś; (3) być obojętnym na kogoś, coś.

 

Dyć smōl go, ôn sie chwila pobawi, a ci do te autko nazod.

Jo cie smola, chcesz, to idź na tyn mecz.

Smōl to, jutro to skōńczymy, bo trza iś dudōm.

Jo cie smola, chcesz to jedź na ta rajza, ale mie sie niy chce jechać.

 

Podej dalij…