smrodzić

smrodzić – wytwarzać brzydki, nieprzyjemny zapach (pol.)

bezokoliczniksmrodzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.smrodza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.smrodzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.smrodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.smrodzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.smrodzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.smrodzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.smrodziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.smrodziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.smrodziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.smrodziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.smrodziyliście; żeście smrodziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.smrodziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.smrodziyła żech; smrodziyłach; żech smrodziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.smrodziyła żeś; smrodziyłaś; żeś smrodziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.smrodziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..smrodziyły my; my smrodziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. smrodziyłyście; żeście smrodziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.smrodziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.smrodziyło żech; żech smrodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.smrodziyło żeś; żeś smrodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.smrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech smrodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś smrodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł smrodziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my smrodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście smrodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli smrodziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech smrodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś smrodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była smrodziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my smrodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście smrodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były smrodziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech smrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś smrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było smrodziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . smrōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech smrodzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.smrōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech smrodzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. smrodziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. smrodziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.smrodziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.smrodziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. smrodziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.smrodziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.smrodziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
smrodziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.smrodziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. smrodziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.smrodziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.smrodziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. smrodziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.smrodziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.smrodziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych smrodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś smrodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by smrodziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my smrodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście smrodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by smrodziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych smrodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś smrodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by smrodziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my smrodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście smrodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by smrodziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych smrodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś smrodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by smrodziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda smrodziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz smrodziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie smrodziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy smrodziyli; bydymy smrodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie smrodziyli; bydziecie smrodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm smrodziyli; bydōm smrodzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda smrodziyła; byda smrodzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz smrodziyła; bydziesz smrodzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie smrodziyła; bydzie smrodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy smrodziyły; bydymy smrodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie smrodziyły; bydziecie smrodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm smrodziyly; bydōm smrodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda smrodziyło; byda smrodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz smrodziyło; bydziesz smrodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie smrodziyło; bydzie smrodzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.smrodzyni
Rybnik

 

Bez zima te kōminy sam tak smrodzōm, że ni ma czym dychać.

Czym zaś to tam hajcujesz, że tak smrodzisz?

 

 

Podej dalij…