smyśleć

smyśleć – zmyślić (pol.)

bezokoliczniksmyśleć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.smyśla
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.smyślisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.smyśli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.smyślymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.smyślicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.smyślōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.smyślōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.smyślōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.smyślōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.smyślyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.smyślyliście; żeście smyślyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.smyślyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.smyślyła żech; smyślyłach; żech smyślyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.smyślyła żeś; smyślyłaś; żeś smyślyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.smyślyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..smyślyły my; my smyślyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. smyślyłyście; żeście smyślyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.smyślyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.smyślyło żech ; żech smyślyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.smyślyło żeś; żeś smyślyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.smyślyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech smyślōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś smyślōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł smyślōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my smyślyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście smyślyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli smyślyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech smyślyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś smyślyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była smyślyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my smyślyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście smyślyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były smyślyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech smyślyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś smyślyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było smyślyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . smyśl
tr. rozk. l. poj 3. os.niech smyśli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.smyślcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech smyślōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. smyślōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. smyślōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.smyślōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.smyślyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. smyślyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.smyślyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.smyślyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
smyślyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.smyślyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. smyślyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.smyślyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.smyślyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. smyślyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.smyślyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.smyślyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych smyślōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś smyślōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by smyślōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my smyślyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście smyślyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by smyślyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych smyślyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś smyślyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by smyślyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my smyślyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście smyślyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by smyślyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych smyślyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś smyślyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by smyślyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysmyślōny
rzeczownik odczasown.smyślyni
Rybnik

 

Jo już niy znōm wiyncyj bojek. To smyśl co.

Jo żech mu wczora smyślała ta bojka, a ôn sie mie dzisio ô coś tam pytoł. Dyć jo już tego niy pamiyntōm.

Podej dalij…