snochwiać

snochwiać (sie) – obiecywać (pol.)

bezokoliczniksnochwiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.snochwiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.snochwiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.snochwio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.snochwiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.snochwiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.snochwiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.snochwioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.snochwioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.snochwioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.snochwiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.snochwialiście; żeście snochwiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.snochwiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.snochwiała żech; snochwiałach; żech snochwiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.snochwiała żeś; snochwiałaś; żeś snochwiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.snochwiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..snochwiały my; my snochwiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. snochwiałyście; żeście snochwiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.snochwiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.snochwiało żech; żech snochwiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.snochwiało żeś; żeś snochwiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.snochwiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech snochwioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś snochwioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł snochwioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my snochwiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście snochwiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli snochwiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech snochwiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś snochwiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była snochwiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my snochwiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście snochwiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były snochwiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech snochwiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś snochwiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było snochwiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . snochwiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech snochwio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.snochwiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech snochwiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. snochwioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. snochwioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.snochwioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.snochwiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. snochwiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.snochwiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.snochwiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
snochwiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.snochwiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. snochwiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.snochwiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.snochwiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. snochwiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.snochwiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.snochwiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych snochwioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś snochwioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by snochwioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my snochwiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście snochwiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by snochwiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych snochwiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś snochwiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by snochwiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my snochwiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście snochwiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by snochwiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych snochwiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś snochwiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by snochwiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda snochwioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz snochwioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie snochwioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy snochwiali; bydymy snochwiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie snochwiali; bydziecie snochwiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm snochwiali; bydōm snochwiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda snochwiała; byda snochwiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz snochwiała; bydziesz snochwiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie snochwiała; bydzie snochwiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy snochwiały; bydymy snochwiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie snochwiały; bydziecie snochwiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm snochwiały; bydōm snochwiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda snochwiało; byda snochwiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz snochwiało; bydziesz snochwiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydziesz snochwiało; bydziesz snochwiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysnochwiany
rzeczownik odczasown.snochwiani
Rybnik

POL: obiecywać niestworzone rzeczy, wymyślać, konfabulować.

 

Cōż mu to zaś snochwiosz. Dyc tyś je gorszy ôd tego dziecka.

Kej żeś ji snochwioł, tōż teraz ciōng z niōm na te karasole.

 

Podej dalij…