snożić

snożić (sie) – patroszyć, wnętrzyć, zdzierać, wypróżniać (pol.)

bezokoliczniksnożić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.snoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.snożisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.snożi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.snożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.snożicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.snożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.snożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.snożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.snożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.snożili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.snożiliście; żeście snożili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.snożili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.snożiła żech; snożiłach; żech snożiła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.snożiła żeś; snożiłaś; żeś snożiła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.snożiła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..snożiły my; my snożiły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. snożiłyście; żeście snożiły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.snożiły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.snożiło żech; żech snożiło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.snożiło żeś; żeś snożiło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.snożiło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech snożół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś snożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł snożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my snożili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście snożili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli snożili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech snożiła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś snożiła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była snożiła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my snożiły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście snożiły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były snożiły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech snożiło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś snożiło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było snożiło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . snōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech snożi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.snōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech snożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. snożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. snożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.snożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.snożili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. snożili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.snożili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.snożiła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
snożiła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.snożiła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. snożiły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.snażiły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.snożiły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. snożiło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.snożiło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.snożiło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych snożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś snożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by snożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my snożili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście snożili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by snożili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych snożiła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś snożiła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by snożiła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my snożiły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście snożiły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by snożiły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych snożiło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś snożiło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by snożiło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda snożōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz snożōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie snożył
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy snożili; bydymy snożić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie snożili; bydziecie snożić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm snożiili; bydōm snożić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda snożiła; byda snożić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz snożiła; bydziesz snożić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie snożiła; bydzie snożić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy snożiły; bydymy snożić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie snożiły; bydziecie snożić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm snożiły; bydōm snożić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda snożiło; byda snożić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz snożiło; bydziesz snożić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie snożiło; bydzie snożić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysnożōny
rzeczownik odczasown.snożyni
Rybnik

POL: (1) wnętrzyć, patroszyć np. kurczaka; (2) zdzierać np. izolację z przewodu elektrycznego, korę z drzewa; (3) wypróżniać się, oddawać stolec.

 

Snōż te kable, bo trza to sprzedac na złōm, aż nas kery z tym niy chcyci.

Jo niy poradza snożyć kurōw, ani rybōw, tōż wola kupić gotowe.

Kery to tak snożi ta skōra z tych strōmōw, dyć ône bez niyj uschnōm?

Podej dalij…