spisać

spisać (sie) – spisać (pol.)

bezokolicznikspisać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spiszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spisze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spiszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spiszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spiszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spisoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spisoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spisoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spisali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spisaliście; żeście spisali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spisali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spisała żech; spisałach; żech spisała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spisała żeś; spisałaś; żeś spisała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spisała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spisały my; my spisały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spisałyście; żeście spisały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spisały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spisało żech; żech spisało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spisało żeś; żeś spisało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spisało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spisoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spisali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spisali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spisali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spisała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spisała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spisała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spisały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spisały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spisały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spisało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spisało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spisało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spisze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spiszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spiszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spisoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spisoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spisoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spisali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spisali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sypisali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spisała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spisała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spisała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spisały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spisały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spisały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spisało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spisało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spisało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spisoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spisali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spisała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spisały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spisało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspisany
rzeczownik odczasown.spisani
Rybnik

 

Sam mosz kartka, a spiszcie miana ôd wszystkich sam.

Musza to kedy spisać, te wszystki bojki ôd starki.

Spisz to wszystko, co to muszymy kupić na tyn kołocz.

 

 

 

 

Podej dalij…