śpiywani

śpiywani – śpiewanie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…śpiywani
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…śpiywanio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…śpiywaniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…śpiywani
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...śpiywaniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…śpiywaniu
Wołacz l. poj. Ty…śpiywani
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…śpiywania
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…śpiywaniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…śpiywaniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…śpiywania
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…śpiywaniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…śpiywaniach
Wołacz l. mn. Wy…śpiywania
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Jo sie tam śpiywanio niy chytōm, ôstawia to lepszym.

PL: Ja się tam do śpiewania nie biorę, zostawię to lepszym.

 

SI: Sam mosz śpiywnik do śpiywanio ślōnskich pieśniczek.

PL: Tutaj masz śpiewnik do śpiewania śląskich piosenek.

 

Podej dalij…