spłacać

spłacać (sie) – spłacać (pol.)

bezokolicznikspłacać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spłacōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spłacosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spłaco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spłacōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spłacocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spłacajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spłacoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spłacoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spłacoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spłacali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spłacaliście; żeście spłacali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spłacali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spłacała żech; spłacałach; żech spłacała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spłacała żeś; spłacałaś; żeś spłacała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spłacała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spłacały my; my spłacały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spłacałyście; żeście spłacały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spłacały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spłacało żech; żech spłacało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spłacało żeś; żeś spłacało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spłacoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spłacali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spłacała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spłacały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spłacało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spłacej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spłaco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spłacejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spłacajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spłacoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spłacoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spłacoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spłacali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spłacali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spłacali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spłacała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spłacała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spłacała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spłacały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spłacały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spłacały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spłacało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spłacało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spłacało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spłacoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spłacali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spłacała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spłacały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spłacało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda spłacoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz spłacoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie spłacoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy spłacali; bydymy spłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie spłacali; bydziecie spłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm spłacali; bydōm spłacać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda spłacała; byda spłacać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz spłacała; bydziesz spłacać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie spłacała; bydzie spłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy spłacały; bydymy spłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie spłacały; bydziecie spłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm spłacały; bydōm spłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda spłacało; byda spłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz spłacało; bydziesz spłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie spłacało; bydzie spłacać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspłacany
rzeczownik odczasown.spłacani
Rybnik

 

Jorguś dostol chałupa po ôjcach, ale musi spłacać Hildy.

Wziōn żech se auto na raty, tōż terazki musza spłacać piync lot.

Jo musza szporować, bo jeszcze dziesiynć lot bydymy chałupa spłacać.

 

 

Podej dalij…