spōminać

spōminać (sie) – wspominać, przypominać (pol.)

bezokolicznikspōminać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spōminōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spōminosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spōmino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spōminōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spōminocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spōminajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spōminoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spōminoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spōminoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spōminali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spōminaliście; żeście spōminali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spōminali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spōminała żech; spōminałach; żech spōminała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spōmnała żeś; spōminałaś; żeś spōminała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spōminała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spōminały my; my spōminały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spōminałyście; żeście spōminały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spōminały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spōminało żech; żech spōminało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spōminało żeś; żeś spōminało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spōminało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spōminoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spōminoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spōminoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spōminali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spōminali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spōminali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spōminała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spōminała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spōminała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spōminały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spōminały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spōminały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spōminało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spōminało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spōminało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spōminej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spōmino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spōminejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spōminajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spōminoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spōminoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spōminoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spōminali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spōminali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spōminali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spōminała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spōminała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spōminała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spōminały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spōminały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spōminały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spōminało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spōminało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spōminało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spōminoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spōminoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spōminoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spōminali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spōminali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spōminali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spōminała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spōminała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spōminała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spōminały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spōminały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spōminały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spōminało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spōminało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spōminało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda spōminoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz spōminoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie spōminoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy spōminali; bydymy spōminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie spōminali; bydziecie spōminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm spōminali; bydōm spōminać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda spōminała; byda spōminać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz spōminała; bydziesz spōminać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie spōminała; bydzie spōminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy spōminały; bydymy spōminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie spōminały; bydziecie spōminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm spōminały; bydōm spōminać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda spōminało; byda spōminać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz spōminało; bydziesz spōminać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie spōminało; bydzie spōminać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspōminany
rzeczownik odczasown.spōminani
Rybnik

 

Praje ôtok my ô cia spōminali, że sie jakoś nic niy pokazujesz.

Starzik dycko ô tym spōminali, jak to po wojnie szli piechty dudōm ze Rusyje.

 

Podej dalij…