sprawiyni

sprawiyni – naprawienie, naprawa (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sprawiyni
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sprawiynio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sprawiyniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sprawiyni
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sprawiyniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sprawiyniu
Wołacz l. poj. Ty…sprawiyni
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sprawiynia
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sprawiyniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sprawiyniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sprawiynia
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sprawiyniōw
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sprawiyniach
Wołacz l. mn. Wy…sprawiynia
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Trza zaniyś tyn telewizōr do sprawiynio, podwiyl je nań gwarancyjo.

PL: Trzeba zanieść ten telewizor do naprawy, dopóki jest na gwarancji.

 

SI: Tyn zygor już niy ma do sprawiynio, bo tam te tryba sōm ze plastyku, a już sōm wysute.

PL: Ten zegar jest już nie do naprawy, bo tam te trybka są z plastiku, a są już wyłamane.

 

SI :Zwōnka sam niy mōmy, bo my go dali do sprawiynio, tōż musisz klupać.

PL: Dzwonka tutaj nie mamy, bo oddaliśmy go do naprawy, więc musisz pukać.

 

 

 

Podej dalij…