sprawować

sprawować (sie) – naprawiać (pol.)

bezokoliczniksprawować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sprawuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sprawujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sprawuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sprawujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sprawujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sprawujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sprawowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sprawowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sprawowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sprawowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sprawowaliście; żeście sprawowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sprawowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sprawowała żech; sprawowałach; żech sprawowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sprawowała żeś; sprawowałaś; żeś sprawowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sprawowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sprawowały my; my sprawowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sprawowałyście; żeście sprawowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sprawowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sprawowało żech; żech sprawowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sprawowało żeś; żeś sprawowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sprawowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sprawowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sprawowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sprawowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sprawowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sprawowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sprawowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sprawowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sprawowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sprawowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sprawowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sprawowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sprawowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sprawowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sprawowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sprawowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sprawuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sprawuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sprawujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sprawujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sprawowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sprawowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sprawowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sprawowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sprawowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sprawowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sprawowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sprawowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sprawowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sprawowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sprawowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sprawowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sprawowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sprawowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sprawowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sprawowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sprawowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sprawowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sprawowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sprawowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sprawowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sprawowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sprawowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sprawowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sprawowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sprawowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sprawowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sprawowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sprawowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sprawowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sprawowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sprawowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sprawowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sprawowali; bydymy sprawować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sprawowali; bydziecie sprawować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sprawowali; bydōm sprawować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sprawowała; bydōm sprawować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sprawowała; bydziesz sprawować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sprawowała; bydzie sprawować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sprawowały; bydymy sprawować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sprawowały; bydziecie sprawować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sprawowały; bydōm sprawować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sprawowało; byda sprawować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sprawowało; bydziesz sprawować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sprawowało; bydzie sprawować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysprawowany
rzeczownik odczasown.sprawowani
Rybnik

 

Sprawujesz ty tyż komputery, abo yno telewizory?

Jo ci niy byda dziynnie sprawowoł tego koła.

My sam sprawujymy yno auta, a niy motorcykle.

Podej dalij…