spyrskać

spyrskać (sie) – spryskać (pol.)

bezokolicznikspyrskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spyrskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spyrskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spyrsko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spyrskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spyrskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spyrskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spyrskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spyrskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spyrskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spyrskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spyrskaliście; żeście spyrskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spyrskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spyrskała żech; spyrskałach; żech spyrskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spyrskała żeś; spyrskałaś; żeś spyrskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spyrskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spyrskały my; my spyrskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spyrskałyście; żeście spyrskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spyrskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spyrskało żech; żech spyrskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spyrskało żeś; żeś spyrskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spyrskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spyrskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spyrskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spyrskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spyrskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spyrskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spyrskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spyrskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spyrskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spyrskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spyrskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spyrskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spyrskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spyrskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spyrsko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spyrskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spyrskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spyrskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spyrskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spyrskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spyrskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spyrskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spyrskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spyrskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spyrskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spyrskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. spyrskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spyrskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spyrskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spyrskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spyrskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spyrskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spyrskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spyrskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spyrskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spyrskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spyrskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spyrskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spyrskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spyrskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spyrskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spyrskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spyrskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spyrskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spyrskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spyrskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spyrskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspyrskany
rzeczownik odczasown.spyrskani
Rybnik

 

Trz spyrskać czymś te tōmaty, coby tak niy brōnotniały listka, pod wiela jeszcze niy ma za niyskoro.

Sōmsiod spyrskoł trowa przi płocie jakōmś trōciznōm, tōz dej pozōr, coby koza jōm tam niy żarła.

Podej dalij…