spytać

spytać (sie) – zapytać (pol.); zaptat se (cze.)

bezokolicznikspytać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spytōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spytosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spyto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spytōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spytocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spytajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spytoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spytoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spytoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spytali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spytaliście; żeście spytali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spytali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spytała żech; spytałach; żech spytała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spytała żeś; spytałaś; żeś spytała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spytała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spytały my; my spytały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spytałyście; żeście spytały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spytały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spytało żech; żech spytało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spytało żeś; żeś spytało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spytało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spytoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spytali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spytali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spytali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spytała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spytała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spytała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spytały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spytały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spytały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spytało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spytało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spytało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spytej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spyto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spytejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spytajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spytoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spytoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spytoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spytali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spytali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spytali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spytała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spytała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spytała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spytały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spytały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spytały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spytało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spytało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spytało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spytoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spytali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spytała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spytały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spytało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspytany
rzeczownik odczasown.spytani
Rybnik

 

Spytej sie tego chłopa, wiela je godzin, ôn możno bydzie mioł zygarek.

Spytoł żeś sie, czy se możesz wziōnś ta szekulada?

Jo sie spytōm rechtorki, czy żeś je grzeczny we szkole.

 

 

Podej dalij…