srōmota

srōmota – coś groźnego, strasznego, ogromnego (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…srōmota
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…srōmoty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…srōmocie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…srōmota
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...srōmotōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…srōmocie
Wołacz l. poj. Ty…srōmoto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…srōmoty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…srōmotōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…srōmotōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…srōmoty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…srōmotami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…srōmotach
Wołacz l. mn. Wy…srōmoty
Przimiotnik (jaki? czyj?)srōmotny

 

Coż to sie tam robi na dworze za srōmota.

 

Podej dalij…