sruwać

sruwać (sie) – zrywać (pol.)

bezokoliczniksruwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sruwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sruwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sruwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sruwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sruwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sruwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sruwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sruwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sruwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sruwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sruwaliście; żeście sruwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sruwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sruwała żech; sruwałach; żech sruwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sruwała żeś; sruwałaś; żeś sruwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sruwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sruwały my; my sruwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sruwałyście; żeście sruwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sruwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sruwało żech; żech sruwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sruwało żeś; żeś sruwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sruwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sruwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sruwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sruwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sruwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sruwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sruwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sruwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sruwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sruwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sruwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sruwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sruwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sruwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sruwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sruwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sruwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sruwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sruwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sruwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sruwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sruwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sruwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sruwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sruwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sruwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sruwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sruwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sruwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysruwany
rzeczownik odczasown.sruwani
Rybnik

 

Na co sruwosz te zielone tōmaty, dyć mōgły ôzdrzeleć na krzach.

Niy sruwej mi tych ôgōrkōw, bo jo ich ekstra se sama chca ôbrać na na kiszyni.

Podej dalij…