stalbyszta

stalbyszta – szczotka stalowa, szczotka druciana (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…stalbyszta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…stalbyszty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stalbyszcie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…stalbyszta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...stalbysztōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…stalbyszcie
Wołacz l. poj. Ty…stalbyszto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…stalbyszty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…stalbysztōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stalbysztōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…stalbyszty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…stalbysztami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…stalbysztach
Wołacz l. mn. Wy…stalbyszty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dyć wejź stalbyszta a ôszkrobej trocha tyn rust, a a niy sztrajchuj tego an tyn maras.

PL: Weź sobie szczotkę drucianą i oczyść trochę tę rdzę, a nie nia maluj tego na ten brud.

 

SI: Ôpucuj trocha stalbysztōm ta ruła.

PL: Oczyść trochę szczotką drucianą tę rurę.

 

SI: Niy mosz sam kaj stalbyszty, cobych trocha tyn rust ôdropoł?

PL: Nie masz gdzieś tutaj szczotki drucianej, żebym mōgł trochę tę rdzę oczyścić?

 

 

Podej dalij…