stawiać

stawiać (sie) – stawiać, fundować, budować  (pol.)

bezokolicznikstawiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.stawiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.stawiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.stawio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.stawiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.stawiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.stawiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.stawioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.stawioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.stawioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.stawiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.stawialiście; żeście stawiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.stawiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.stawiała żech; stawiałach; żech stawiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.stawiała żeś; stawiałaś; żeś stawiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.stawiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..stawiały my; my stawiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. stawiałyście; żeście stawiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.stawiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.stawiało żech; żech stawiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.stawiało żeś; żeś stawiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.stawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech stawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś stawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł stawioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my stawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście stawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli stawiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech stawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś stawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była stawiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my stawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście stawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były stawiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech stawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś stawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było stawiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . stawiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech stawio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.stawiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech stawiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. stawioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. stawioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.stawioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.stawiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. stawiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.stawiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.stawiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
stawiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.stawiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. stawiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.stawiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.stawiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. stawiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.stawiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.stawiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych stawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś stawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by stawioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my stawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście stawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by stawiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych stawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś stawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by stawiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my stawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście stawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by stawiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych stawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś stawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by stawiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda stawioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz stawioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie stawioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy stawiali; bydymy stawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie stawiali; bydziecie stawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm stawiali; bydōm stawiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda stawiała; byda stawiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz stawiała; bydziesz stawiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie stawiała; bydzie
stawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy stawiały; bydymy stawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie stawiały; bydziecie stawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm stawiały; bydōm stawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda stawiało; byda stawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz stawiało; bydziesz stawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie stawiało; bydzie stawiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernystawiany
rzeczownik odczasown.stawiani
Rybnik

POL: (1) stawiać coś wywróconego; (2) fundować coś komuś, kolację, alkohol; (3) budować jakąś budowlę, dom, płot itp.

 

Chłop bōł tak ôżarty, że my go we sztyrech stawiali a ôn sie zaś bulōł,

Co ida, to stawiōm ta dōniczka z kwiotkym, a wiater jōm zaś przewrōci.

Ziguś musioł dostać pynzyjo, bo wszystkim we szynku stawio.

Latoś bydymy stawiać płot przi chałupie.

 

 

Podej dalij…