Stazyja

Stazyja – Anastazja (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Stazyja
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Stazyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Stazyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Stazyja
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Stazyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Stazyji
Wołacz l. poj. Ty…Stazyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Stazyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Stazyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Stazyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Stazyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Stazyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Stazyjach
Wołacz l. mn. Wy…Stazyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Anastazja. Lokalnie mogą występować inne skrōty iminia, jak również jego inne odmiany.

 

SI: Jutro jadymy ze Stazyjōm na torg.

PL: Jutro jedziemy z Anastazją na targ.

 

SI: Ida do Stazyje na wiesiady.

PL: Idę do Anastazji w odwiedziny.

 

SI: Zaniyś to starce Stazyji.

PL: Zanieś to babci Anastazji.

 

Podej dalij…