stowek

stowek – stawek

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…stowek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…stowka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stowkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…stowek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...stowkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…stowku
Wołacz l. poj. Ty…stowku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…stowki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…stowkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stowkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…stowki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…stowkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…stowkach
Wołacz l. mn. Wy…stowki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: stawek, mały staw.

 

SI: To je taki mały stowek, bardziyj kaczok na ôzdoba.

PL: To jest taki mały stawek, bardziej oczko wodne na ozdobę.

 

SI: Dyć bier woda na podlywani ze stowka, a niy ze sztyndra.

PL: Bierz wodę do podlewania ze stawku, a nie z hydrantu.

 

SI: We stowku je tam pora rybōw, tōż możno udo sie co chycić.

PL: W stawku jest tam parę ryb, więc może uda się coś złowić.

 

 

Podej dalij…