stowka

stowka – stawka, wezwanie (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…stowka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…stowki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stowce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…stowka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...stowkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…stowce
Wołacz l. poj. Ty…stowko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…stowki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…stowek; stowkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stowkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…stowki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…stowkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…stowkach
Wołacz l. mn. Wy…stowki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: wezwanie do wstawinia się w jednostce wojskowej, celem zbadana przydatności do służby wojskowej.

 

SI: Ziguś dostoł wezwani do stowki, tōż si boji, że go zarozki weznōm ku wojsku.

PL: Zygmunt dostał wezwanie do stawienia się w WKU, więc boi się, że go zaraz wezmą do wojska.

 

SI: Terazki chłopy niy muszōm iś ku wojsku, tōż niy ma tyż stowkōw dlo wszystkich.

PL: Teraz mężczyźni nie muszą iść do wojska, więc nie ma także obowiązku stawiania się w WKU dla wszystkich.

 

SI: Gerad bōł we stowce, ale na razie mu bileta niy dali.

PL: Gerard został wezwany do wstawienia się w WKU, ale na razie biletu do wojska mu nie wręczyli.

 

 

 

Podej dalij…