strojić

strojić (sie) – ubierać modnie, stroić, zdobić (pol.)

bezokolicznikstrojić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.stroja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.strojisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.stroji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.strojymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.strojicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.strojōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.strojōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.strojōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.strojōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.strojyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.strojyliście; żeście strojyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.strojyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.strojyła żech; strojyłach; żech strojyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.strojyła żeś; strojyłaś; żeś strojyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.strojyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..strojyły my; my strojyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. strojyłyście; żeście strojyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.strojyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.strojyło żech; żech strojyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.strojyło żeś; żeś strojyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.strojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech strojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś strojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł strojōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my strojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście strojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli strojyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech strojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś strojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była strojyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my strojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście strojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były strojyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech strojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś strojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było strojyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . strōj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech stroji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.strōjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech strojōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. strojōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. strojōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.strojōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.strojyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. strojyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.strojyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.strojyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
strojyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.strojyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. strojyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.strojyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.strojyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. strojyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.strojyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.strojyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych strojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś strojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by strojōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my strojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście strojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by strojyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych strojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś strojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by strojyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my strojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście strojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by strojyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych strojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś strojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by strojyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda strojōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz strojōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie strojōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy strojyli; bydymy strojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie strojyli; bydziecie strojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm strojyli; bydōm strojić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda strojyła; byda strojić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz strojyła; bydziesz strojić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie strojyła; bydzie strojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy strojyły; bydymy strojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie strojyły; bydziecie strojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm strojyły; bydōm strojić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda strojyło; byda strojić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz strojyło; bydziesz strojić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie strojyło bydzie strojić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernystrojōny
rzeczownik odczasown.strojyni
Rybnik

 

Kaj sie to zaś wybiyrosz, kej sie tak strojisz?

Tata prziniōs dzisiej chojinka z lasa, a jutro bydymy jōm strojić.

Muszymy wartko strojić ta sala jakimi balōnami, niż goście przidōm.

Podej dalij…