strokaty

strokaty – pstry (pol.)

przymiotnikstrokaty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...strokaty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...strokato
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...strokate
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... strokaci; strokate
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...strokate
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...strokatego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...strokatej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...strokatego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...strokatych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...strokatych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...strokatymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...strokatej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... strokatymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... strokatym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
strokatym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...strokatego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... strokaty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..strokato
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... strokate
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
strokatych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... strokate
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
strokatym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...strokatōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...strokatym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...strokatymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...strokatymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...strokatym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..strokatej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...strokatym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...strokatych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...strokatych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...strokaty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...strokato
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... strokate
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...strokaci; strokate
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...strokate
stop. wyższy przymiotn..
-
przysłówek (jak? jako?)strokato

 

SI: Cōż żeś to ôblyk za strokato koszula, dyć wyglōndosz choćby jaki hampelman.

PL: Co to ubrałeś za pstrą koszulę, przecież wyglądasz jak jakiś pajac.

 

SI: Kaj żeś to kupiōł taki strokaty ancug, na ôdpuście?

PS: Gdzie to kupiłeś taki pstry garnitur, na odpuście?

 

Podej dalij…