strōm

strōm – drzewo (pol.); der Baum (ger.); strom (cze.); tree (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…strōm
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…strōma
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…strōmowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…strōm
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...strōmym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…strōmie
Wołacz l. poj. Ty…strōmie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…strōmy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…strōmōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…strōmōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…strōmy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…strōmami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…strōmach
Wołacz l. mn. Wy…strōmy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Cōż to je za las, dwa strōmy na krziż.

PL: Cóż to jest za las, dwa drzewa na krzyż.

 

SI: Kaj sie to tam spinosz po tym strōmie, chcesz ślecieć?

PL: Gdzie się to tam wspinasz po tym drzewie, chcesz spaść?

 

SI: Powieś mi sam sznōra miyndzy strōmami, co byda miała kaj prani suszyć,

PL: Rozwieś mi tutaj sznurek pomiędzy drzewami, żebym miała gdzie suszyć pranie.

Podej dalij…