struzak

struzak – siennik (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…struzak
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…struzaka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…struzakowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…struzak
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...struzakym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…struzaku
Wołacz l. poj. Ty…struzaku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…struzaki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…struzakōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…struzakōw
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…struzaki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…struzakami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…struzakach
Wołacz l. mn. Wy…struzaki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Piyrwej to było spani na tych struzakach ze słōmy, niy to, co terazki na tych madracach ze szwamym w pojstrzodku.

PL: Dawniej to było spanie na tych siennikach słomianych, nie to, co teraz na tych materacach z gąbką w środku.

 

SI: Tata natkoł struzaki nowōm słōmōm, tōż trza dać pozōr, coby sie niy skulać w nocy, a niy ślecieć na delōwka.

PL: Tata napchał sienniki nową słomą, więc trzeba uważać, żeby się nie sturlać w nocy i nie spaść na podłogę.

Podej dalij…