strzylać

strzylać (sie) – strzelać (pol.)

bezokolicznikstrzylać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.strzylōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.strzylosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.strzylo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.strzylōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.strzylocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.strzylajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.strzyloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.strzyloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.strzyloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.strzylali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.strzylaliście; żeście strzylali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.strzylali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.strzylała żech; strzylałach; żech strzylała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.strzylała żeś; strzylałaś; żeś strzylała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.strzylała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..strzylały my; my strzylały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. strzylałyście; żeście strzylały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.strzylały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.strzylało żech; żech strzylało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.strzylało żeś; żeś strzylało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.strzylało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech strzyloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś strzyloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł strzyloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my strzylali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście strzylali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli strzylali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech strzylała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś strzylała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była strzylała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my strzylały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście strzylały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były strzylały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech strzylało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś strzylało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było strzylało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . strzylej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech strzylo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.strzylejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech strzylajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. strzyloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. strzyloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.strzyloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.strzylali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. strzylali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.strzylali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.strzylała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
strzylała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.strzylała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. strzylały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.strzylały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.strzylały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. strzylało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.strzylało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.strzylało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych strzyloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś strzyloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by strzyloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my strzylali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście strzylali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by strzylali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych strzylała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś strzylała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by strzylała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my strzylały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście strzylały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by strzylały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych strzylało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś strzylało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by strzylało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda strzyloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz strzyloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie strzyloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy strzylali; bydymy strzylać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie strzylali; bydziecie strzylać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm strzylali; bydōm strzylać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda strzylała; byda strzylać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz strzylała; bydziesz strzylać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie strzylała; bydzie strzylać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy strzylały; bydymy strzylać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie strzylały; bydziecie strzylać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm strzylały; bydōm strzylać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda strzylało; byda strzylać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz strzylało; bydziesz strzylać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie strzylało; bydzie strzylać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernystrzylany
rzeczownik odczasown.strzylani
Rybnik

 

Za łabōnia strzylali my ze szlojdrōw do flaszek a biksōw.

Niy strzylej tymi patrōnami, bo dzieci śpiōm.

Poradzisz strzylać ze luftbiksy?

 

Podej dalij…