studnia

studnia – studnia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…studnia
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…studnie
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…studni
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…studnia
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...studniōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…studni
Wołacz l. poj. Ty…studnio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…studnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…studniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…studniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…studnie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…studniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…studniach
Wołacz l. mn. Wy…studnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: My już downo niy mōmy studnie na placu, bo woda sie straciyła, tōż my jōm zasuli.

PL: My już dawno nie mamy studni na podwórku, ponieważ wody zabrakło, więc zasypaliśmy ją.

 

SI: Prziniyś mi kibel wody ze studnie do ôbiadu.

PL: Przynieś mi wiadro wody ze studni do obiadu.

 

SI: Terazki niy ma już praje wcale studniōw, bo ludzie majōm woda z lajtōngōw.

PL: Teraz nie ma już prawie w ogóle studni, ponieważ ludzie mają wodę z wodociągów.

 

Podej dalij…