styczniowy

styczniowy – styczniowy (pol.)

przymiotnikstyczniowy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...styczniowy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...styczniowo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...styczniowe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... styczniowi; styczniowe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...styczniowe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...styczniowego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...styczniowej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...styczniowego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...styczniowych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...styczniowych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...styczniowymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...styczniowej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... styczniowymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... styczniowym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
styczniowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...styczniowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... styczniowy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..styczniowo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... styczniowe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
styczniowych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... styczniowe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
styczniowym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...styczniowōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...styczniowym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...styczniowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...styczniowymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...styczniowym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..styczniowej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...styczniowym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...styczniowych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...styczniowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...styczniowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...styczniowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... styczniowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...styczniowi; styczniowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...styczniowe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Styczniowy geltag bydzie kepski, bo we grudniu było dużo świōnt.

PL: Styczniowa wypłata będzie słaba, bo w grudniu było dużo świąt.

 

SI: Straciyła mi sie kajś styczniowo nōmera tej gazety.

PL: Zgubił  mi się gdzieś styczniowy numer tej gazety.

 

 

 

 

Podej dalij…