styczyń

styczyń – styczeń (pol.); der Januar (ger.); leden (cze.); January (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…styczyń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…stycznia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…styczniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…styczyń
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...styczniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…styczniu
Wołacz l. poj. Ty…styczniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…stycznie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…styczniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…styczniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…stycznie
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…styczniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…styczniach
Wołacz l. mn. Wy…stycznie
Przimiotnik (jaki? czyj?)styczniowy

 

We styczniu wybiyrōmy sie z babōm do sanatorium, bo bez zima je wiyncyj czasu.

Latoś we styczniu kwitły mi kwiotki na zegrōdce.

 

 

Podej dalij…