swada

swada – kłótnia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…swada
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…swady
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…swadzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…swada
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...swadōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…swadzie
Wołacz l. poj. Ty…swado
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…swady
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…swadōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…swadōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…swady
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…swadami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…swadach
Wołacz l. mn. Wy…swady
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Ôd polityki trza sie trzimać z daleka, bo tam sōm yno same swady a haje.

PL: Od polityki trzeba trzymać się z dala, ponieważ tam są tylko same nieporozumienia i kłótnie.

 

SI: Skuli tego pola, to yno swada je, a nic wiyncyj.

PL: Z powodu tego pola, to tylko kłótnia jest i nic więcej.

 

Podej dalij…