swalać

swalać (sie) – wywracać, przypisywać komuś winę (pol.)

bezokolicznikswalać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.swalōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.swalosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.swalo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.swalōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.swalocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.swalajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.swaloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.swaloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.swaloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.swalali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.swalaliście; żeście swalali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.swalali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.swalała żech; swalałach; żech swalała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.swalała żeś; swalałaś; żeś swalała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.swalała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..swalały my; my swalały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. swalałyście; żeście swalały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.swalały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.swalało żech; żech swalało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.swalało żeś; żeś swalało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.swalało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech swaloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś swaloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł swaloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my swalali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście swalali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli swalali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech swalała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś swalała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była swalała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my swalały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście swalały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były swalały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech swalało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś swalało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było swalało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . swalej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech swalo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.swalejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech swalajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. swaloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. swaloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.swaloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.swalali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. swalali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.swalali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.swalała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
swalała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.swalała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. swalały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.swalały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.swalały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. swalało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.swalało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.swalało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych swaloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś swaloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by swaloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my swalali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście swalali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by swalali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych swalała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś swalała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by swalała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my swalały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście swalały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by swalały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych swalało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś swalało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by swalało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda swaloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz swaloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie swaloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy swalali; bydymy swalać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie swalali; bydziecie swalać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm swalali; bydōm swalać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda swalała; byda swalać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz swalała; bydziesz swalać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie swalała; bydzie swalać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy swalały; bydymy swalać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie swalały; bydziecie swalać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm swalaly; bydōm swalać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda swalało; byda swalać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz swalało; bydziesz swalać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie swalało; bydzie swalać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyswalany
rzeczownik odczasown.swalani
Rybnik

POL:(1) wywracać, zwalać, (2) przypisywać winę komuś innemu, zwalać na kogoś.

 

Ôn dycko udowo świyntego, a swalo wina na inkszych.

 

 

Podej dalij…