świeder

świeder – wiertło (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…świeder
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…świedra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…świedrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…świeder
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...świedrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…świedrze
Wołacz l. poj. Ty…świedrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…świedry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…świedrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…świedrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…świedry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…świedrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…świedrach
Wołacz l. mn. Wy…świedry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Sam mosz świedry, wybier se, kery ci trza.

PL: Tutaj masz wiertła, wybierz sobie, który ci potrzeba.

 

SI: Mosz sam jaki świeder do betōngu?

PL: masz tutaj jakieś wiertło do betonu?

 

SI: Jo niy mōm świedra szōstki, bo żech ôtok ôstatni połōmoł.

PL: Ja nie mam wiertła szóstki, bo ostatnio połamałem ostatnie.

 

Podej dalij…