szaltrować

szaltrować (sie) – przełączać, manipulować wyłącznikiem (pol.)

bezokolicznikszaltrować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szaltruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szaltrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szaltruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szaltrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szaltrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szaltrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szaltrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szaltrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szaltrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szaltrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szaltrowaliście; żeście szaltrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szaltrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szaltrowała żech; szaltrowałach; żech szaltrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szaltrowała żeś; szaltrowałaś; żeś szaltrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szaltrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szaltrowały my; my szaltrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szaltrowałyście; żeście szaltrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szaltrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szaltrowało żech; żech szaltrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szaltrowało żeś; żeś szaltrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szaltrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szaltrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szaltrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szaltrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szaltrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szaltrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szaltrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szaltrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szaltrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szaltrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szaltrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szaltrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szaltrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szaltrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szaltrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szaltrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szaltruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szaltruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szaltrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szaltrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szaltrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szaltrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szaltrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szaltrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szaltrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szaltrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szaltrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szaltrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szaltrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szaltrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szaltrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szaltrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szaltrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szaltrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szaltrowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szaltrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szaltrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szaltrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szaltrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szaltrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szaltrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szaltrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szaltrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szaltrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szaltrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szaltrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szaltrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szaltrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szaltrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szaltrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szaltrowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szaltrowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szaltrowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szaltrowali; bydymy szaltrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szaltrowali; bydziecie szaltrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szaltrowali; bydōm szaltrować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szaltrowała; byda szaltrować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szaltrowała; bydziesz szaltrować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szaltrowała; bydzie szaltrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szaltrowały; bydymy szaltrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szaltrowały; bydziecie szaltrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szaltrowały; bydōm szaltrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szaltrowało; byda szaltrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szaltrowało; bydziesz szaltrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szaltrowało; bydzie szaltrować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszaltrowany
rzeczownik odczasown.szaltrowani
Rybnik

POL: przelączać, manipulować wyłącznikiem, pokrętłem.

 

Szaltruja tam a nazod, ale sztrōmu niy ma.

Kery zaś sam szaltrowoł przi tymu motorze?

Podej dalij…