szaszek

szaszek – narwaniec, postrzeleniec, raptus (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szaszek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szaszka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szaszkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szaszka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szaszkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szaszku
Wołacz l. poj. Ty…szaszku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szaszki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szaszkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szaszkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szaszkōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szaszkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szaszkach
Wołacz l. mn. Wy…szaszki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

SI: Cōż tak jeździsz jak szaszek na tym motorcyklu, dyć sie kedy roztrzaśniesz.

PL: Co tak jeździsz jak postrzeleniec na tym motocyklu, przecież się kiedyś rozbijesz.

 

Podej dalij…